Standard Swedish standard · SS-EN ISO/IEC 27002:2017

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Status: Valid

Scope
Denna standard ger vägledning för organisationens interna normer för informationssäkerhet och praktisk hantering av informationssäkerhet. Det innefattar val av, införande och förvaltning av säkerhetsåtgärder med hänsyn tagen till organisationens riskmiljö gällande informationssäkerhet. Denna standard är utformad för att användas av organisationer som avser att: a) välja säkerhetsåtgärder för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på SS-ISO/IEC 27001 b) införa allmänt accepterade informationssäkerhetsåtgärder; c) utveckla sina egna riktlinjer för hantering av informationssäkerhet.

Subjects

Documents in administration, commerce and industry (01.140.30) Management systems (03.100.70) Information sequrity management systems (04.050) Data communication networks (33.040.40) General (35.020) IT Security (35.030) Software development and system documentation (35.080)


Product information

Language: English Swedish

Written by: LIS, SIS/TK 318/AG 11

International title:

Article no: STD-8025294

Edition: 1

Approved: 2/28/2017

No of pages: 184

Replaces: SS-ISO/IEC 27002:2014