Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27002:2005

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management (ISO/IEC 17799:2005 + Cor 1:2007, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO/IEC 27002:2014
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27002:2005

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management (ISO/IEC 17799:2005 + Cor 1:2007, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 297 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Informationssäkerhet är ett allt viktigare område. Det är idag helt avgörande att korrekt information erhålls vid rätt tillfälle och till berättigade användare. Samtidigt har hoten blivit alltfler och allvarligare. ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. Standarderna är framtagna och verifierade av ledande experter runt om i världen. Genom att arbeta med ISO 27000-serien slipper du uppfinna hjulet på nytt, istället lägger du din energi på att förebyggande hantera risker och hot. ISO 27000-serien är en kostnadseffektiv försäkring av din organisation och dess information. Denna standard (tidigare SS-ISO/IEC 17799:2005) hjälper dig att införa de krav som anges i ISO 27001. SS-ISO/IEC 27002:2005 anger riktlinjer och allmänna principer för att initiera, införa, bibehålla och förbättra styrningen av informationssäkerhet i en organisation.

Subjects

Documents in administration, commerce and industry (01.140.30) Information sequrity management systems (04.050) General (35.020) Information coding (35.040) General (35.240.01)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27002:2005

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management (ISO/IEC 17799:2005 + Cor 1:2007, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 297 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 297 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 675,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-40423

Edition: 1

Approved: 8/12/2005

No of pages: 256

Replaced by: SS-ISO/IEC 27002:2014