Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27002:2005

Informationsteknik- Säkerhetstekniker - Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet (ISO/IEC 17799:2005 + Cor 1:2007, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO/IEC 27002:2014

Omfattning
Informationssäkerhet är ett allt viktigare område. Det är idag helt avgörande att korrekt information erhålls vid rätt tillfälle och till berättigade användare. Samtidigt har hoten blivit alltfler och allvarligare.

ISO 27000-serien ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för organisationer som strävar efter förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten. Standarderna är framtagna och verifierade av ledande experter runt om i världen. Genom att arbeta med ISO 27000-serien slipper du uppfinna hjulet på nytt, istället lägger du din energi på att förebyggande hantera risker och hot. ISO 27000-serien är en kostnadseffektiv försäkring av din organisation och dess information.

Denna standard (tidigare SS-ISO/IEC 17799:2005) hjälper dig att införa de krav som anges i ISO 27001.

SS-ISO/IEC 27002:2005 anger riktlinjer och allmänna principer för att initiera, införa, bibehålla och förbättra styrningen av informationssäkerhet i en organisation.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Informationssäkerhet, SIS/TK 318

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Code of practice for information security management (ISO/IEC 17799:2005 + Cor 1:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-40423

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-08-12

Antal sidor: 256

Ersätts av: SS-ISO/IEC 27002:2014