Standard Svensk standard · SS-ISO 7083

Form- och lägetoleranser - Proportioner och mått för symboler

Status: Gällande

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Toleranser och passningar (17.040.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions and dimensions

Artikelnummer: STD-4491

Utgåva: 1

Fastställd: 1984-11-15

Antal sidor: 12