Standard Svensk standard · SS 155461:2008

Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 155461:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155461:2008

Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Motorbränsle enligt denna standard är avsett för motordrivna arbetsredskap där krav på i första hand arbets- och yttre miljöegenskaper är särskilt höga. Bensinen kan användas i motorer som nu är i bruk eller saluförs utan att dessa behöver modifieras. Specialbensinen enligt denna standard uppfyller inte kraven för motorfordon på väg och ska inte användas där.
Med motorbränsle avses i denna standard ett bränsle bestående av flytande kolväten jämte eventuella tillsatser för drift av förbränningsmotorer med elektrisk tändning, ottomotorer.
Standarden omfattar motorbränsle såväl med som utan inblandad tvåtaktsolja.
Standarden gäller för motorbränsle avsett för leverans till den slutliga förbrukaren.
Motorbränsle innehållande oxygenater omfattas inte av denna standard.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155461:2008

Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Motor fuels - Special gasoline for powered implements

Artikelnummer: STD-66005

Utgåva: 3

Fastställd: 2008-04-14

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 155461

Ersätts av: SS 155461:2017