Standard Svensk standard · SS 155461

Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 155461:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155461

Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Motorbensin enligt denna standard är avsedd för motordrivna arbetsredskap där krav på i första hand arbets- och yttre miljöegenskaper är särskilt höga. Bensinen kan användas i motorer som nu är i bruk eller saluförs utan att dessa behöver
modifieras.
Med motorbensin avses i denna standard ett bränsle bestående av flytande kolväten jämte eventuella tillsatser för drift av förbränningsmotorer med elektrisk tändning, ottomotorer.
Standarden omfattar motorbensin såväl med som utan inblandad tvåtaktsolja.
Standarden gäller för motorbensin avsedd för leverans till den slutliga förbrukaren.
Motorbensin innehållande oxygenater omfattas inte av denna standard.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155461

Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Automotive fuels - Special gasoline for powered implements

Artikelnummer: STD-29400

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-12-12

Antal sidor: 5

Ersätter: SS 155461

Ersätts av: SS 155461:2008