Standard Swedish standard · SS 155461

Automotive fuels - Special gasoline for powered implements

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 155461:2008
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 155461

Automotive fuels - Special gasoline for powered implements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Motorbensin enligt denna standard är avsedd för motordrivna arbetsredskap där krav på i första hand arbets- och yttre miljöegenskaper är särskilt höga. Bensinen kan användas i motorer som nu är i bruk eller saluförs utan att dessa behöver
modifieras.
Med motorbensin avses i denna standard ett bränsle bestående av flytande kolväten jämte eventuella tillsatser för drift av förbränningsmotorer med elektrisk tändning, ottomotorer.
Standarden omfattar motorbensin såväl med som utan inblandad tvåtaktsolja.
Standarden gäller för motorbensin avsedd för leverans till den slutliga förbrukaren.
Motorbensin innehållande oxygenater omfattas inte av denna standard.

Subjects

Liquid fuels (75.160.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 155461

Automotive fuels - Special gasoline for powered implements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-29400

Edition: 2

Approved: 12/12/2000

No of pages: 5

Replaces: SS 155461

Replaced by: SS 155461:2008