Standard Swedish standard · SS 155461:2008

Motor fuels - Special gasoline for powered implements

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS 155461:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 155461:2008

Motor fuels - Special gasoline for powered implements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Motorbränsle enligt denna standard är avsett för motordrivna arbetsredskap där krav på i första hand arbets- och yttre miljöegenskaper är särskilt höga. Bensinen kan användas i motorer som nu är i bruk eller saluförs utan att dessa behöver modifieras. Specialbensinen enligt denna standard uppfyller inte kraven för motorfordon på väg och ska inte användas där.
Med motorbränsle avses i denna standard ett bränsle bestående av flytande kolväten jämte eventuella tillsatser för drift av förbränningsmotorer med elektrisk tändning, ottomotorer.
Standarden omfattar motorbränsle såväl med som utan inblandad tvåtaktsolja.
Standarden gäller för motorbränsle avsett för leverans till den slutliga förbrukaren.
Motorbränsle innehållande oxygenater omfattas inte av denna standard.

Subjects

Liquid fuels (75.160.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 155461:2008

Motor fuels - Special gasoline for powered implements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-66005

Edition: 3

Approved: 4/14/2008

No of pages: 16

Replaces: SS 155461

Replaced by: SS 155461:2017