Standard Svensk standard · SS 155461:2017

Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 17867:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155461:2017

Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Den här standarden beskriver krav på specialbensin avsedd för motordrivna arbetsredskap. För sådant bränsle är kraven på arbets- och yttre miljöegenskaper högre än för bensin avsedd som fordonsbränsle. Följ maskintillverkarens bränslerekommendationer i instruktionsboken. Bensin enligt den här standarden är inte avsedd att användas för fordon på väg. Denna standard ersätter SS 155461 utgåva 3.
Standarden har ändrats för att motsvara de ändringar som gjorts i drivmedelslagen (SFS 2011:319). Motorbränsle omfattas av myndighetsföreskrifter avseende bl.a. märkning. Dessa regler ingår inte i standarden.
Följande ändringar har gjorts i förhållande till utgåva 3:
• Krav på manganhalt har införts i tabell 1 efter krav i drivmedelslagen.
• Drivmedelslagen tillåter, men kräver inte, en kvalitet med högre ångtryck under perioden 16 september till den 30 april, vilket nu framgår av tabell 1.
• Färg och märkämnen får användas.
• Volymhalt tvåtaktsolja har justerats för att inkludera oljor utan lösningsmedel. Rekommendationen är att tillsatt tvåtaktsolja minst möter kvalitetsnivå ISO L-EGB eller JASO FB.
• För bestämning av bensen och aromater har SS-EN ISO 22854 införts som en alternativ metod.
• För bestämning av kolväten har SS-ISO 3837 upphävts och SS-EN 15553 har istället införts.
• För bestämning av svavelhalt har SS-EN ISO 14596, SS 155115 och ASTM D3120 tagits bort. och ersatts av SS-EN ISO 20846, SS-EN ISO 20884 och SS-EN ISO 16591.

Ämnesområden

Flytande bränslen (75.160.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 155461:2017

Motorbränslen - Specialbensin för motordrivna arbetsredskap
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Motorbränslen, SIS/TK 415

Internationell titel: Motor fuels - Special gasoline for powered implements

Artikelnummer: STD-8028851

Utgåva: 4

Fastställd: 2017-10-04

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 155461:2008

Ersätts av: SS-EN 17867:2023