Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11348-1:2008/A1:2019

Vattenundersökningar - Bestämning av vattenprovers hämmande effekt på emissionen av ljus hos Vibrio fischeri (Test med luminiscerande bakterier) - Del 1: Metod som använder färska bakterier (ISO 11348-1:2007/Amd 1:2018)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 11348 describes three methods for determining the inhibition of the luminescence emitted by the marine bacterium Vibrio fischeri (NRRL B-11177). This part of ISO 11348 specifies a method using freshly prepared bacteria.

This method is applicable to:
- waste water;
- aqueous extracts and leachates;
- fresh water (surface and ground water);
- sea and brackish water;
- eluates of sediment (fresh water, brackish and sea water);
- pore water;
- single substances, diluted in water.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 1: Method using freshly prepared bacteria - Amendment 1 (ISO 11348-1:2007/Amd 1:2018)

Artikelnummer: STD-80009139

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 11348-1:2008