Standard Svensk standard · SS-EN 12915-2/AC:2006

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Aktivt kol, granulerat - Del 2: Reaktiverat granulerat aktivt kol

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12915-2:2009

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Granular activated carbon - Part 2: Reactivated granular activated carbon

Artikelnummer: STD-45364

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-18

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 12915-2

Ersätts av: SS-EN 12915-2:2009