Standard Svensk standard · SS-EN 12915-2

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Aktivt kol, granulerat - Del 2: Reaktiverat granulerat aktivt kol

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12915-2:2009 Korrigeras av: SS-EN 12915-2/AC:2006
Omfattning
This part of EN 12915 is applicable to reactivated granular activated carbon used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of reactivated granular activated carbon and specifies the requirements and the corresponding test methods for reactivated granular activated carbon. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-34096

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-16

Antal sidor: 15

Ersätter: SS-EN 12915

Ersätts av: SS-EN 12915-2:2009