Standard Svensk standard · SS-EN 12914:2005

Produkter för beredning av dricksvatten - Perlit, pulver

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12914:2012
Omfattning
This European Standard is applicable to powdered perlite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of powdered perlite and specifies the requirements and the corresponding test methods for powdered perlite and gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Powdered perlite

Artikelnummer: STD-41127

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-10-27

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-EN 12914

Ersätts av: SS-EN 12914:2012