Standard Svensk standard · SS-EN 12914

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Perlit, pulver

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12914:2005

Omfattning
This European Standard is applicable to powdered perlite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of powdered perlite and specifies the requirements and the corresponding test methods for powdered perlite and gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-25979

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-10-15

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 12914:2005