Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 16610-30:2009

Geometriska produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 30: Robusta profilfilter: Grundläggande begrepp (ISO/TS 16610-30:2009, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 16610 specifies the basic concepts of robust profile filters.

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: GPS och verifiering - Mätteknik, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: Geometrical product specification (GPS) - Filtration - Part 30: Robust profile filters: Basic Concepts (ISO/TS 16610-30:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-69166

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-24

Antal sidor: 28