Standard Svensk standard · SS-EN 10025-3:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade finkornstål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-3:2019 , SS-EN 10025-3:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-3:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade finkornstål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden behandlar varmvalsade normaliserade eller normaliservalsade allmänna konstruktionsstål i formvarorna plåt, stång och profil.

Standarden vänder sig i första hand till de som handlar med stål, stålverk, grossister, inköpare men även konstruktörer och myndigheter som specificerar stål behöver standarden.

Standarden anger beteckning, kemisk sammansättning, mekaniska egenskaper, kontrollomfattning och övriga tekniska leveransbestämmelser för ett antal normaliserade/normaliservalsade stålsorter.

Del 1 av standardserien SS-EN 10025 anger hur CE-märkning ska utföras.

Omfattning
Del 3 av denna standard tillsammans med del 1, anger krav för platta och långa produkter av varmvalsade svetsbara konstruktionsstål av finkornstål i normaliserat/normaliservalsat tillstånd av sorter och seghetsklasser enligt tabell 2 till 4 (kemisk sammansättning) och Tabell 5 till 7 (mekaniska egenskaper) med tjocklek
= 250 mm för hållfasthetsklass S275, S355 och S420 och tjocklek = 200 mm för hållfasthetsklass S460.
Tillsammans med SS-EN 10025-1:2004 specificerar denna standard stålsorter speciellt anpassade för användning i kraftigt påkända delar av svetsade konstruktioner som broar, dammluckor, förrådsbehållare, vattentankar mm. För användning vid rumstemperatur och låg temperatur.

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-3:2004

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade finkornstål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels

Artikelnummer: STD-38071

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-03

Antal sidor: 49

Ersätter: SS-EN 10113-1 T1 , SS-EN 10113-2 , SS-EN 10113-1 , SS 142142 , SS 142144 , SS 142145 , SS 142132 , SS 142134 , SS 142135

Ersätts av: SS-EN 10025-3:2019 , SS-EN 10025-3:2019