Standard Svensk standard · SS-EN 10113-1

Varmvalsade produkter av svetsbara finkornstål - Del 1: Allmänna leveransbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-3:2004 , SS-EN 10025-4:2004 , SS-EN 10025-1:2004 Tillägg: SS-EN 10113-1 T1

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-13613

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-08-31

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS-EN 10025-3:2004 , SS-EN 10025-4:2004 , SS-EN 10025-1:2004