Standard Svensk standard · SS-EN 10113-1 T1

Varmvalsade producter av svetsbara finkornstål för allmänna konstruktionsändamål - Del 1: Allmänna leveransbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-3:2004 , SS-EN 10025-4:2004 , SS-EN 10025-1:2004

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Profiler av stål (77.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels - Part 1: General delivery conditions

Artikelnummer: STD-15310

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-08-26

Antal sidor: 2

Tillägg till: SS-EN 10113-1

Ersätts av: SS-EN 10025-3:2004 , SS-EN 10025-4:2004 , SS-EN 10025-1:2004