Standard Svensk standard · SS-EN 10113-2

Varmvalsade produkter av svetsbara finkornstål för allmänna konstruktionsändamål - Del 2: Leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade stål

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10025-3:2004 , SS-EN 10025-1:2004

Ämnesområden

Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Stång och valstråd av stål (77.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15311

Utgåva: 2

Fastställd: 1994-08-26

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 10113-2

Ersätts av: SS-EN 10025-3:2004 , SS-EN 10025-1:2004