Standard Svensk standard · SS-EN 10025-3:2019

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade finkornstål

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-3:2019

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade finkornstål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges tekniska leveransbestämmelser för platta och långa produkter av varmvalsade svetsbara finkorniga konstruktionsstål i normaliserat/normaliservalsat tillstånd för de sorter och slagseghetsklasser som anges i tabellerna 1 till 3 (kemisk sammansättning) och tabellerna 4 till 6
(mekaniska egenskaper) i tjocklek ≤ 250 mm.
Stålen som specificeras i detta dokument är speciellt avsedda för användning i tungt belastade delar av svetsade bärverk såsom broar, dammluckor, lagringstankar, vattenförsörjningstankar osv. för användning vid rumstemperatur och låga temperaturer.

Ämnesområden

Stål för värmebehandling (77.140.10) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10025-3:2019

Varmvalsade konstruktionsstål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade finkornstål
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktionsstål, SIS/TK 142

Internationell titel: Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels

Artikelnummer: STD-80022575

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-08-20

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 10025-3:2019

Ersätter: SS-EN 10025-3:2004