Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3743-2:2019

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum (ISO 3743-2:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3743-2:2019

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum (ISO 3743-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 3743-2:2018 specifies a relatively simple engineering method for determining the sound power levels of small, movable noise sources. The methods specified in this document are suitable for measurements of all types of noise within a specified frequency range, except impulsive noise consisting of isolated bursts of sound energy which are covered by ISO 3744 and ISO 3745.
NOTE A classification of different types of noise is given in ISO 12001.

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3743-2:2019

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum (ISO 3743-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:2018)

Artikelnummer: STD-80017380

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-10-03

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 3743-2 , SS-ISO 3743-2 , SS-EN ISO 3743-2:2009