Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 3743-2

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor -Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum (ISO 3743-2:1994)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3743-2:2009 , SS-EN ISO 3743-2:2019
Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 3743-2

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor -Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum (ISO 3743-2:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 3743-2

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor -Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum (ISO 3743-2:1994)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineeringmethods for small, movable sources in reverberentfields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:1994)

Artikelnummer: STD-19208

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-10-11

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN ISO 3743-2:2009 , SS-EN ISO 3743-2:2019