Standard Svensk standard · SS-ISO 3743-2

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor -Tekniska metoder för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3743-2:2009 , SS-EN ISO 3743-2:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3743-2

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor -Tekniska metoder för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3743-2

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor -Tekniska metoder för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält - Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources - Engineering methods for small, movable sources in reverberent fields - Part 2: Direct method for special reverberation test rooms

Artikelnummer: STD-16356

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-17

Antal sidor: 32

Ersätts av: SS-EN ISO 3743-2:2009 , SS-EN ISO 3743-2:2019