Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3743-1:2010

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält med användning av ljudtryck - Del 1: Jämförande metod för rum med hårda väggar (ISO 3743-1:2010)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3743-1:2010

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält med användning av ljudtryck - Del 1: Jämförande metod för rum med hårda väggar (ISO 3743-1:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 General This part of ISO 3743 specifies methods for determining the sound power level or sound energy level of a noise source by comparing measured sound pressure levels emitted by this source (machinery or equipment) mounted in a hard-walled test room, the characteristics of which are specified, with those from a calibrated reference sound source. The sound power level (or, in the case of noise bursts or transient noise emission, the sound energy level) produced by the noise source, in frequency bands of width one octave, is calculated using those measurements. The sound power level or sound energy level with A-weighting applied is calculated using the octave-band levels. 1.2 Types of noise and noise sources The method specified in this part of ISO 3743 is suitable for all types of noise (steady, non-steady, fluctuating, isolated bursts of sound energy, etc.) defined in ISO 12001. The noise source under test may be a device, machine, component or sub-assembly. The maximum size of the source depends upon the size of the room used for the acoustical measurements (see 4.2).1.3 Test environment The test environment that is applicable for measurements made in accordance with this part of ISO 3743 is a hard-walled test room with prescribed acoustical characteristics. 1.4 Measurement uncertainty Information is given on the uncertainty of the sound power levels and sound energy levels determined in accordance with this part of ISO 3743, for measurements made in frequency octave bands and for A-weighted frequency calculations performed on them. The uncertainty conforms to ISO 12001:1996, accuracy grade 2 (engineering grade).

Ämnesområden

Buller och mätmetod (14.020) Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3743-1:2010

Akustik - Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer för bullerkällor - Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält med användning av ljudtryck - Del 1: Jämförande metod för rum med hårda väggar (ISO 3743-1:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small movable sources in reverberant fields - Part 1: Comparison method for a hard-walled test room (ISO 3743-1:2010)

Artikelnummer: STD-75766

Utgåva: 3

Fastställd: 2010-10-25

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN ISO 3743-1:2009