Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14044:2006

Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning (ISO 14044:2006)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 14044:2006/A1:2018 , SS-EN ISO 14044:2006/A2:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14044:2006

Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning (ISO 14044:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 218 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 218 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 5 148,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard beskriver krav och anvisningar för livscykelanalys (LCA), som innefattar: a) LCA-studiens definition av mål och omfattning, b) livscykelinventeringsanalysen (LCI), c) miljöpåverkansbedömningen (LCIA), d) livscykeltolkningen, e) redovisning och kritisk granskning av LCA-studien, f) begränsningar för LCA-studien, g) sambanden mellan de olika LCA-faserna, h) villkoren för användning av värderingsgrunder och frivilliga element. Denna internationella standard täcker livscykelanalysstudier (LCA) och livscykelinventeringsstudier (LCI). Den beskriver inte tekniken för LCA i detalj, inte heller specificerar den metoder för de individuella faserna i LCA. Den avsedda tillämpningen av LCA- eller LCI-resultat beaktas vid definieringen av mål och omfattning, men tillämpningen av denna internationella standard ligger utanför standardens omfattning. Denna internationella standard är inte avsedd att användas vid kontraktsskrivning eller för reglerande ända-mål, eller för registrering och certifiering.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10) Produkters livscykler (13.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14044:2006

Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning (ISO 14044:2006)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 218 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 218 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 5 148,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

Internationell titel: Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)

Artikelnummer: STD-46898

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-02

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN ISO 14041 , SS-EN ISO 14042 , SS-EN ISO 14043 , SS-EN ISO 14040