Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14040

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:1997)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14040:2006 , SS-EN ISO 14044:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14040

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard beskriver den allmänna strukturen, principer-na
och kraven för genomförande och avrapportering av livscykelanalysstudier.
Denna internationella standard beskriver inte livscykelanalystekniken i detalj.

Ämnesområden

Miljöskydd (13.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14040

Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:1997)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:1997)

Artikelnummer: STD-21582

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-11-21

Antal sidor: 36

Ersätts av: SS-EN ISO 14040:2006 , SS-EN ISO 14044:2006