Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14024:2018

Miljömärkning och miljödeklarationer - Typ I miljömärkning - Principer och procedurer (ISO 14024:2018)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 14024:2018 establishes the principles and procedures for developing Type I environmental labelling programmes, including the selection of product categories, product environmental criteria and product function characteristics, and for assessing and demonstrating compliance. ISO 14024:2018 also establishes the certification procedures for awarding the label.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöskydd (13.020) Miljömärkning (13.020.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures (ISO 14024:2018)

Artikelnummer: STD-80003370

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-04-05

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 14024