Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14044:2006/A1:2018

Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning - Tillägg 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2018)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 14044:2006 specifies requirements and provides guidelines for life cycle assessment (LCA) including: definition of the goal and scope of the LCA, the life cycle inventory analysis (LCI) phase, the life cycle impact assessment (LCIA) phase, the life cycle interpretation phase, reporting and critical review of the LCA, limitations of the LCA, relationship between the LCA phases, and conditions for use of value choices and optional elements. ISO 14044:2006 covers life cycle assessment (LCA) studies and life cycle inventory (LCI) studies.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10) Produkters livscykler (13.020.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines - Amendment 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2018)

Artikelnummer: STD-80001167

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-02-12

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-EN ISO 14044:2006