Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14044:2006

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)

Status: Valid

· Amended by: SS-EN ISO 14044:2006/A1:2018 , SS-EN ISO 14044:2006/A2:2020
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14044:2006

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 218 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 3 218 SEK
standard ikon

Paper

Price: 5 148,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard beskriver krav och anvisningar för livscykelanalys (LCA), som innefattar: a) LCA-studiens definition av mål och omfattning, b) livscykelinventeringsanalysen (LCI), c) miljöpåverkansbedömningen (LCIA), d) livscykeltolkningen, e) redovisning och kritisk granskning av LCA-studien, f) begränsningar för LCA-studien, g) sambanden mellan de olika LCA-faserna, h) villkoren för användning av värderingsgrunder och frivilliga element. Denna internationella standard täcker livscykelanalysstudier (LCA) och livscykelinventeringsstudier (LCI). Den beskriver inte tekniken för LCA i detalj, inte heller specificerar den metoder för de individuella faserna i LCA. Den avsedda tillämpningen av LCA- eller LCI-resultat beaktas vid definieringen av mål och omfattning, men tillämpningen av denna internationella standard ligger utanför standardens omfattning. Denna internationella standard är inte avsedd att användas vid kontraktsskrivning eller för reglerande ända-mål, eller för registrering och certifiering.

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10) Product life-cycles (13.020.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14044:2006

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 218 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 3 218 SEK
standard ikon

Paper

Price: 5 148,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

International title:

Article no: STD-46898

Edition: 1

Approved: 11/2/2006

No of pages: 112

Replaces: SS-EN ISO 14041 , SS-EN ISO 14042 , SS-EN ISO 14043 , SS-EN ISO 14040