Standard Svensk standard · SS-ISO 10002:2004/Cor1:2009

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för behandling av klagomål inom organisationer (ISO 10002:2004/Cor 1:2009, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 10002:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10002:2004/Cor1:2009

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för behandling av klagomål inom organisationer (ISO 10002:2004/Cor 1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10002:2004/Cor1:2009

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning för behandling av klagomål inom organisationer (ISO 10002:2004/Cor 1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for complaints handling in organizations (ISO 10002:2004/Cor 1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-70672

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-08-31

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-ISO 10002:2004

Ersätts av: SS-ISO 10002:2015