Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9004

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning till verksamhetsförbättring (ISO 9004:2000)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9004:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9004

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning till verksamhetsförbättring (ISO 9004:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 9000-serien beskriver hur du bygger upp ett ledningssystem för kvalitet. ISO 9004 ger vägledning utöver kraven i ISO 9001. Avsikten är att beakta både verkan och effektiviteten hos ett kvalitetsledningssystem och följaktligen potentialen för att förbättra organisationens funktion och det som presteras. I jämförelse med ISO 9001 är målen för kundtillfredsställelse och produktkvalitet utvidgade till att gälla intressenters tillfredsställelse och organisationens förmåga att prestera goda resultat. ISO 9004 är tillämpbar på organisationens processer och följaktligen kan de kvalitetsledningsprinciper den är byggd på spridas i hela organisationen. Denna standard fokuserar på ständig förbättring, mätt via tillfredsställelse hos kunder och andra intressenter.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9004

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning till verksamhetsförbättring (ISO 9004:2000)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management systems - Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000)

Artikelnummer: STD-29310

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-12-15

Antal sidor: 132

Ersätter: SS-ISO 9004-2 , SS-EN ISO 9004-1 , SS-ISO 9004-4

Ersätts av: SS-EN ISO 9004:2009