Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9004

Quality management systems - Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 9004:2009
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9004

Quality management systems - Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 750 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 750 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
ISO 9000-serien beskriver hur du bygger upp ett ledningssystem för kvalitet. ISO 9004 ger vägledning utöver kraven i ISO 9001. Avsikten är att beakta både verkan och effektiviteten hos ett kvalitetsledningssystem och följaktligen potentialen för att förbättra organisationens funktion och det som presteras. I jämförelse med ISO 9001 är målen för kundtillfredsställelse och produktkvalitet utvidgade till att gälla intressenters tillfredsställelse och organisationens förmåga att prestera goda resultat. ISO 9004 är tillämpbar på organisationens processer och följaktligen kan de kvalitetsledningsprinciper den är byggd på spridas i hela organisationen. Denna standard fokuserar på ständig förbättring, mätt via tillfredsställelse hos kunder och andra intressenter.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) Quality management systems (04.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9004

Quality management systems - Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 750 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 750 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-29310

Edition: 1

Approved: 12/15/2000

No of pages: 132

Replaces: SS-ISO 9004-2 , SS-EN ISO 9004-1 , SS-ISO 9004-4

Replaced by: SS-EN ISO 9004:2009