Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80369-3:2016

Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 3 : Kopplingar för enteralt bruk (ISO 80369-3:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 80369 specifies the dimensions and requirements for the design and functional performance of small-bore connectors intended to be used for connections on enteral medical devices and accessories.NOTE 1 Enteral medical devices include enteral feeding sets, enteral drainage sets, enteral syringes, and patient interface devices including access ports.This part of ISO 80369 does not specify the dimensions and requirements for the medical devices or accessories that use these connectors. Such requirements are given in particular International Standards for specific medical devices or accessories.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications (ISO 80369-3:2016)

Artikelnummer: STD-8022318

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-07

Antal sidor: 56