Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80369-20:2015

Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 20: Allmänna provningsmetoder (ISO 80369-20:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80369-20:2015

Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 20: Allmänna provningsmetoder (ISO 80369-20:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 80369 specifies the functional requirements for SMALL-BORE CONNECTORS intended to be used for CONNECTIONS of MEDICAL DEVICES and related ACCESSORIES. This part of ISO 80369 specifies functional requirements for the essential performance of SMALL-BORE CONNECTORS. This part of ISO 80369 does not specify the functional requirements for the MEDICAL DEVICES or ACCESSORIES that use these CONNECTORS. Such requirements are given in particular International Standards for specific MEDICAL DEVICES or ACCESSORIES.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80369-20:2015

Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 20: Allmänna provningsmetoder (ISO 80369-20:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: CEN TC 205, ISO TC 210 JWG 4, ISO TC 210 WG 5, SIS/TK 330/AG 09

Internationell titel: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 20: Common test methods (ISO 80369-20:2015)

Artikelnummer: STD-8014164

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-05-25

Antal sidor: 44