Standard Svensk standard · SS-EN ISO 80369-20:2015

Finkalibriga kopplingar för vätskor och gaser inom hälso- och sjukvård - Del 20: Allmänna provningsmetoder (ISO 80369-20:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 80369 specifies the functional requirements for SMALL-BORE CONNECTORS intended to be used for CONNECTIONS of MEDICAL DEVICES and related ACCESSORIES. This part of ISO 80369 specifies functional requirements for the essential performance of SMALL-BORE CONNECTORS. This part of ISO 80369 does not specify the functional requirements for the MEDICAL DEVICES or ACCESSORIES that use these CONNECTORS. Such requirements are given in particular International Standards for specific MEDICAL DEVICES or ACCESSORIES.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Medicinsk utrustning allmänt (11.040.01) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förbrukningsmaterial inom sjukvården, SIS/TK 330

Internationell titel: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 20: Common test methods (ISO 80369-20:2015)

Artikelnummer: STD-8014164

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-05-25

Antal sidor: 44