Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6710:2017

Engångsbehållare för provtagning av venöst blod (ISO 6710:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6710:2017 specifies requirements and test methods for evacuated and non-evacuated single-use venous blood specimen containers. It does not specify requirements for blood collection needles, needle holders, blood culture receptacles or "arterial" blood gas collection devices that can be used for venous blood.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Utrustning för transfusion, infusion och injektion (11.040.20) Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Laboratoriemedicin, SIS/TK 331

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8028478

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-09-14

Antal sidor: 34

Ersätter: SS-EN 14820:2005