Standard Svensk standard · SS-EN 13480-3:2012+C3:2014

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13480-3:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-3:2012+C4:2016

Omfattning
This Part of this European Standard specifies the design and calculation of industrial metallic piping systems, including supports, covered by EN 13480.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation

Artikelnummer: STD-102848

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-02

Antal sidor: 420

Finns även på: SS-EN 13480-3:2012+C3:2014

Ersätter: SS-EN 13480-3:2012+C2:2013 , SS-EN 13480-3:2012+C2:2013

Ersätts av: SS-EN 13480-3:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-3:2012+C4:2016