Standard Svensk standard · SS-EN 13480-3:2012+C3:2014

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13480-3:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-3:2012+C4:2016

Omfattning
Denna del av denna Europastandard specificerar konstruktion och beräkning av industriella metalliska rör-ledningssystem, inklusive stöd, som täcks av EN 13480.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation

Artikelnummer: STD-103246

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-09-02

Antal sidor: 408

Finns även på: SS-EN 13480-3:2012+C3:2014

Ersätter: SS-EN 13480-3:2012+C2:2013 , SS-EN 13480-3:2012+C2:2013

Ersätts av: SS-EN 13480-3:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-3:2012+C4:2016