Standard Svensk standard · SS-EN 60754-2

Kablar - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 2: Bestämning av andelen sura gaser genom mätning av pH och elektrisk ledningsförmåga

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 60754-2 A 1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60754-2

Kablar - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 2: Bestämning av andelen sura gaser genom mätning av pH och elektrisk ledningsförmåga
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 573 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 573 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Allmänt Elektroteknik (29.020) Kablar (29.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60754-2

Kablar - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 2: Bestämning av andelen sura gaser genom mätning av pH och elektrisk ledningsförmåga
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 573 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 573 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity

Artikelnummer: STD-3336203

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-20

Antal sidor: 23

Ersätter: SS-EN 50267-1 , SS-EN 50267-2-1 , SS-EN 50267-2-2 , SS-EN 50267-2-3