Standard Svensk standard · SS-EN 50267-2-1

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 2-1: Provning - Bestämning av mängden halogensyragas

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 60754-1 , SS-EN 60754-2
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50267-2-1

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 2-1: Provning - Bestämning av mängden halogensyragas
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
EN 50267-2-1 specifies the procedure for the determination of the amount of halogen acid gas, other than hydrofluoric acid, evolved during the combustion of compounds based on halogenated polymers, and compounds containing halogenated additives, taken from cable constructions.
For reasons of accuracy this method is not recommended for use where the amount of halogen acid evolved is less than 5 mg/g of the sample taken.
This method is not suitable for defining compounds or materials described as "zero-halogen" or "halogen-free". For such compounds or materials, and all compounds or materials containing less than 5 mg/g halogen acid equivalent, it is recommended to use the method specified in EN 50267-2-2.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Kablar (29.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50267-2-1

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 2-1: Provning - Bestämning av mängden halogensyragas
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2-1: Procedures - Determination of the amount of halogen acid gas

Artikelnummer: STD-31366

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-26

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 60754-1 , SS-EN 60754-2