Standard Svensk standard · SS-EN 50267-2-3

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 2-3: Provning - Bestämning av andelen sura gaser från material genom bestämning av vägt medelvärde av pH och elektrisk ledningsförmåga

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 60754-1 , SS-EN 60754-2
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50267-2-3

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 2-3: Provning - Bestämning av andelen sura gaser från material genom bestämning av vägt medelvärde av pH och elektrisk ledningsförmåga
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
EN 50267-2-3 specifies the test method and procedure for the determination of the degree of acidity of gases evolved during the combustion of electric or optical cables by determination of the weighted average of pH and conductivity of the constituent materials.
NOTE: The relevant cable standard should indicate which materials from the cable should be tested.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Kablar (29.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50267-2-3

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 2-3: Provning - Bestämning av andelen sura gaser från material genom bestämning av vägt medelvärde av pH och elektrisk ledningsförmåga
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2-3: Procedures - Determination of degree of acidity of gases for cables by determination of the weighted average of pH and conductivity

Artikelnummer: STD-31368

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-26

Antal sidor: 9

Ersätts av: SS-EN 60754-1 , SS-EN 60754-2