Standard Svensk standard · SS-EN 50267-1

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 1: Provningsutrustning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 60754-1 , SS-EN 60754-2
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50267-1

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 1: Provningsutrustning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
EN 50267-1 specifies apparatus suitable for use with procedures for the quantitative determination of gases, especially acidic and corrosive gases, evolved when non-metallic materials taken from cables are subject to combustion.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Kablar (29.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50267-1

Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Provning av gaser från förbränning av material i kablar - Del 1: Provningsutrustning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Apparatus

Artikelnummer: STD-31365

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-26

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 60754-1 , SS-EN 60754-2