Pressmeddelande · 2020-03-24

Samlad europeisk insats kring standarder i kampen mot covid-19

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal europeiska standarder för medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning som används i samband med covid-19-pandemin.

– Vi välkomnar initiativet med kraft och snabbt agerande. Detta blir vårt sätt att tillsammans med standardiseringsorganisationer över hela Europa agera och bidra i kampen mot covid-19, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet för standarder, SIS. Tillsammans är nu hela det europeiska standardiseringssamhället engagerat i att hjälpa EU-kommissionen i sitt arbete med att hantera pandemin.

Efter en brådskande begäran från EU-kommissionen har de europeiska standardiseringsorganisationerna –  i samarbete med sina 34 medlemsländer – kommit överens om att fritt tillgängliggöra en samling av europeiska standarder för att bidra till att fler kan producera skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning för att hindra spridningen av covid-19.

Motivering till beslutet är den allvarliga bristen på skyddskläder och medicinteknisk utrustning runt om i Europa som uppkommit på grund av nödläget kring covid-19. Genom fri tillgång till dessa standarder underlättas arbetet för många företag att ställa om sina produktionslinjer för att snabbt ta fram och leverera kvalitetssäkrade produkter och på så vis säkerställa att vårdpersonal och patienter får tillgång till den utrustning som så väl behövs.

De utvalda standarderna har tagits fram av standardiseringskommittéer över hela Europa med hundratals experter och intressenter inom personlig skyddsutrustning och det medicintekniska området. Standarderna som avses omfattar andningsskydd, munskydd, ögonskydd, medicinska handskar, skyddshandskar, operationskläder och skyddskläder.

Läs också:

SIS webbplats för kostnadsfri tillgång till standarderna

Pressmeddelande CEN and CENELEC Make European Standards Available to Help Prevent the Covid-19 Contagion

Om harmoniserade standarder för medicintekniska produkter som svar på brådskande behov


Tekniska kommittéer

Kontaktpersoner Svenska institutet för standarder, SIS

Dan Nilsson,
standardiseringschef 
dan.nilsson@sis.se 
08-55552033

Sarah Sim
sektionschef vård och omsorg
sarah.sim@sis.se
08-55552064

Christer Jangel 
försäljningschef 
christer.jangel@sis.se