Logga in

Eurokoder

Brokonstruktion

Europastandarderna för bärverksdimensionering - Eurokoderna - samordnar ländernas beräkningsregler och kravnivåer. De är en förutsättning för en effektivt fungerande internationell byggmarknad och ett medel för att nå ett framgångsrikt konstruktionsarbete. SIS tillhandahåller genom ett avtal med boverket alla eurokoder kostnadsfritt. SIS erbjuder också utbildningar på ämnet och genom kommittén för eurokoder är vi med och påverkar utvecklingen av standarderna.