Eurokoder

Europastandarderna för bärverksdimensionering - Eurokoderna - samordnar ländernas beräkningsregler och kravnivåer. De är en förutsättning för en effektivt fungerande internationell byggmarknad och ett medel för att nå ett framgångsrikt konstruktionsarbete.

SIS tillhandahåller genom ett avtal med Boverket de eurokoder som Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) kostnadsfritt. Genom kommittén för eurokoder och de kommittéer som standardiserar inom respektive område listade nedan kan du vara med och påverka innehållet i standarderna.

Tolkningsfrågor Klicka på den standard som du har en fråga om