Standardutveckling · SIS/TK 244

Livsmedels- och förpackningsmaskiner

Konsumenter, tillverkare, försäljare, upphandlare eller konstruktörer, alla vill vara helt säkra på att det vi äter och dricker är hygieniskt och säkert hanterat. Kommittén för livsmedels- och förpackningsmaskiner utarbetar standarder gällande hygien för maskiner för beredning och förädling av livsmedel samt säkerhet för dem som arbetar med dessa maskiner.

Arbetar du med konstruktion, tillverkning, försäljning eller upphandling av maskiner för livsmedelsindustri; till exempel bagerier, slakterier eller storkök?

Deltagarna i SIS/TK 244 får all den senaste informationen om nya säkerhetsstandarder för livsmedelsmaskiner och förpackningsmaskiner samt tillgång till ett mötesforum där leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighet kan diskutera standardförslag och hur de ska tolkas. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt CEN
Maskindirektivet Harmoniserade standarder
Utgivet 61 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 244/AG 01, Förpackningsmaskiner
SIS/TK 244/AG 02, Livsmedelsmaskiner
Deltagare 6 företag och organisationer
Alfa Laval Technologies AB, Lund
KTF Organisation AB, Stockholm
Lantmännen Biorefineries AB, Norrköping
Livsmedelsarbetareförbundet, Stockholm
Revent International AB, Upplands Väsby
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 24 internationella kommittéer
CEN/TC 153/WG 13, Hygiene
SIS/TK 244/AG 01, Förpackningsmaskiner:

CEN/TC 146, Packaging machines - Safety

CEN/TC 146/WG 1, Preformed rigid container packaging machines

CEN/TC 146/WG 2, Form-fill and seal machines

CEN/TC 146/WG 3, Palletisers and depalletisers

CEN/TC 146/WG 7, Group packaging machines

CEN/TC 146/WG 9, General requirements

CEN/TC 153/WG 13, Hygiene

ISO/TC 313, Packaging machinery

ISO/TC 313/WG 1, Safety of packaging machinery - General requirements

SIS/TK 244/AG 02, Livsmedelsmaskiner:

CEN/TC 153, Machinery intended for use with foodstuffs and feed

CEN/TC 153/WG 1, Bakery equipment

CEN/TC 153/WG 11, Machinery and equipment for processing fish and seafood

CEN/TC 153/WG 12, Safety

CEN/TC 153/WG 13, Hygiene

CEN/TC 153/WG 14, Machinery and equipment for slaughterhouses

CEN/TC 153/WG 2, Meat processing machinery

CEN/TC 153/WG 3, Slicers

CEN/TC 153/WG 4, Catering equipment

CEN/TC 153/WG 7, Pasta and cereal processing machinery

CEN/TC 153/WG 9, Machinery for processing animal feed

ISO/TC 293, Feed machinery

ISO/TC 293/WG 4, Safety

ISO/TC 326, Machinery intended for use with foodstuffs

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Förpackningsmaskiner (14.140) Livsmedelsmaskiner (14.240)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

För att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

Klicka här 

CE-märkning

För att nå till Maskinsäkerhet CE-märkning på sis.se

Klicka här 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se

Per-Olof Svensson
Vice projektledare
per-olof.svensson@sis.se

Ulla Hihldor
Projektkoordinator
ulla.hihldor@sis.se

Anders Jaretun
Ordförande
Tetra Pak Packaging Solutions AB