Standardutveckling · SIS/TK 244

Livsmedels- och förpackningsmaskiner

Konsumenter, tillverkare, försäljare, upphandlare eller konstruktörer, alla vill vara helt säkra på att det vi äter och dricker är hygieniskt och säkert hanterat. Kommittén för livsmedels- och förpackningsmaskiner utarbetar standarder gällande hygien för maskiner för beredning och förädling av livsmedel samt säkerhet för dem som arbetar med dessa maskiner.

Arbetar du med konstruktion, tillverkning, försäljning eller upphandling av maskiner för livsmedelsindustri; till exempel bagerier, slakterier eller storkök?

Deltagarna i SIS/TK 244 får all den senaste informationen om nya säkerhetsstandarder för livsmedelsmaskiner och förpackningsmaskiner samt tillgång till ett mötesforum där leverantörer, kunder, konkurrenter och myndighet kan diskutera standardförslag och hur de ska tolkas. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt CEN
Maskindirektivet Harmoniserade standarder
Arbetar nu med 41 standarder
ISO 24378 , Feed machinery terminology
ISO 23130, Mjölknings- och kylmaskininstallationer - Övervakningsanordning för kyltankar - Krav
ISO 24158-1, Safety of packaging machinery - Part 1: General requirements
ISO 24142 , Safety requirements for dry and semi-dry single feed machine, processing systems and complete production line
ISO 21695, Terminology of batching and mixing equipment for feed processing
ISO 21692, Terminology for liquid addition and coating equipment for feed processing
N 325 Adoption EN 415-2:1999 Revision, Adoption of NWI on the Revision of EN 415-2:1999 Safety of packaging machines - Part 2: Packaging machines for pre-formed rigid containers - Draft Dec. 209/2018
EN 415-3, Förpackningsmaskiner - Säkerhet - Del 3: Formnings-, fyllnings- och förseglingsmaskine
EN 415-4, Förpackningsmaskiner - Säkerhet - Del 4: Pallastare och pallavlastare och tillhörande utrustning
EN 1672-2, Livsmedelsmaskiner - Grundläggande begrepp - Del 2: Hygienkrav
EN 12331, Livsmedelsmaskiner - Köttkvarnar - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13390, Livsmedelsmaskiner - Pajformningsmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN 1673, Livsmedelsmaskiner - Bakugnar med roterande vagn - Säkerhets- och hygienkrav
EN 15467:2014/A1, Livsmedelsmaskiner - Fiskgiljotiner och -filéare - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13954, Livsmedelsmaskiner - Brödskärare - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13288, Livsmedelsmaskiner - Lyft- och tipputrustning - Säkerhets- och hygienkrav
EN 12042:2014/A1:2017, Livsmedelsmaskiner - Degavvägare - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13379, Livsmedelsmaskiner - Pastamaskiner - Spridare, avstrykare och kapmaskiner, stavtransportörer samt stavmagasin - Säkerhets- och hygienkrav
ISO N35, Terminology for auxiliary equipment in feed processing
ISO N34, Terminology for feed conditioning equipment
ISO N33, Terminology for feed cleaning and grading equipment
ISO N32, Terminology for liquid addition and coating equipment for feed processing
ISO N31, Terminology for feed drying and cooling equipment
ISO N30, Terminology for feed pelleting equipment
ISO N29, Terminology of batching and mixing equipment for feed processing
ISO N28, Terminology for feed crushing equipment
ISO N27, Terms of feed processing technology
EN 13378, Livsmedelsmaskiner - Pastamaskiner - Pastapressar - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13870:2015/A1:2018, Livsmedelsmaskiner - Portionsskärmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN 15165:2014/A1, Livsmedelsmaskiner - Formningsmaskiner för köttfärs - Säkerhets- och hygienkrav
EN 12463, Livsmedelsmaskiner - Påfyllnings- och tillsatsmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN WI 00153177 , Steaker/Strip cutter and meat tenderizer
EN 13289, Livsmedelsmaskiner - Pastamaskiner - Torkar och kylare - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13855, Livsmedelsmaskiner - Klipsmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN 12355, Livsmedelsmaskiner - Avsvålnings- och avhinningsmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN 13732, Livsmedelsmaskiner - Mjölkkyltankar för lantgårdar - Säkerhets-, utförande- och hygienkrav
EN 1974, Livsmedelsmaskiner - Skärmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN 16888, Livsmedelsmaskiner - Vispmaskiner för grädde - Säkerhets- och hygienkrav
EN 16878, Livsmedelsmaskiner - Kombimaskiner och satsfrysar -Säkerhets- och hygienkrav
EN 16876, Livsmedelsmaskiner - Mjukglassmaskiner - Säkerhets- och hygienkrav
EN 16881, Livsmedelsmaskiner - Pastöriserare, mognadstankar och krämkokare för glasstillverkning - Säkerhets- och hygienkrav
Visa fler Visa färre
Utgivet 63 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Alfa Laval Lund AB, Lund
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Branschföreningen för Storköksleverantörer, BFS, Stockholm
Livsmedelsarbetareförbundet, Stockholm
Revent International AB, Upplands Väsby
Tetra Pak Packaging Solutions AB, Lund
Wedholms AB, Nyköping
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 293, Feed machinery
ISO/TC 313, Packaging machinery
ISO/TC 313/WG 1, Safety of packaging machinery - General requirements
CEN/TC 146, Packaging machines - Safety
CEN/TC 153, Food processing machiery - Safety and hygiene specification
CEN/TC 153/WG 1, Bakery equipment
CEN/TC 153/WG 13, Hygiene
CEN/TC 153/WG 14, Machinery and equipment for slaughterhouses
CEN/TC 153/WG 2, Meat processing machinery
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet Förpackningsmaskiner Livsmedelsmaskiner


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

CE-märkning

Klicka här för att nå till Maskinsäkerhet CE-märkning på sis.se

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

 Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS-Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe

Sven Radhe
Projektledare
08-55552112
sven.radhe@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Projektassistent
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se