Standard Svensk standard · SS-EN 12984:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner - Bärbara och/eller handhållna maskiner eller verktyg med mekaniskt drivna skärverktyg - Hygien- och säkerhetskrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12984:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner - Bärbara och/eller handhållna maskiner eller verktyg med mekaniskt drivna skärverktyg - Hygien- och säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 This European Standard covers portable and/or hand-guided machines and appliances equipped with mechanically driven cutting tools. This European Standard specifies requirements for the design and manufacture of portable and/or hand-guided machines and appliances equipped with electrically, hydraulically or pneumatically driven cutting tools (see Figures 1 to 9), hereinafter referred to as “machines”. The machines covered by this European Standard are used for slaughtering animals, for cutting up animal carcasses, poultry and other foodstuff such as e.g. fish. They are mainly intended for use in slaughterhouses and rooms, which are used for cutting and preparing. These machines are used for the industry and trade. This European Standard specifies all significant hazards, hazardous situations and events relevant to the machines in the scope, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4).This European Standard deals with the hazards which can arise during commissioning, operation, maintenance and de-commissioning of the machine. This European Standard is not applicable to portable and/or hand-guided machines and appliances equipped with electrically, hydraulically or pneumatically driven cutting tools, which are manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN.

Ämnesområden

Livsmedelsmaskiner (14.240) Anläggningar och utrustning för livsmedelsindustrin (67.260)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12984:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner - Bärbara och/eller handhållna maskiner eller verktyg med mekaniskt drivna skärverktyg - Hygien- och säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 045 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 045 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 672 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedels- och förpackningsmaskiner, SIS/TK 244

Internationell titel: Food processing machinery - Portable and/or hand-guided machines and appliances with mechanically driven cutting tools - Safety and hygiene requirements

Artikelnummer: STD-74467

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-06-18

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 12984:2005