Standardutveckling · SIS/TK 237

Fordonssäkerhet

Standardiseringsinsatserna kommer att medverka till att säkerheten för bilpassagerare och andra trafikanter förstärks så att antalet dödade och skadade i trafiken minskar.

Med denna övergripande vision att göra bilarna säkrare både för åkande och andra trafikanter, är standardiseringens främsta uppgift vad gäller bilsäkerhet att skapa nya plattformar som möjliggör harmonisering och internationellt erfarenhetsutbyte, allteftersom utvecklingen går framåt.

Målet med standardiseringen på området är att:

• Gemensamt med parterna i den globala standardiseringen vidareutveckla metoderna för krockprovning så att dessa allt bättre speglar verkliga förhållanden och de komplexa aspekter som man bör ta hänsyn till.

• Det ovanstående inkluderar själva proceduren för krockprovningen, dockor, mätteknik, skadekriterier, hantering av krockdata m.m.

• Speciellt gå vidare med utvecklingen av metod för utvärdering av risk för "whiplashskada" vid påkörning bakifrån.

• Utveckla metoder för värdering av skaderisk vid kollision med fotgängare och oskyddade trafikanter.

• Utveckla metoder för bedömning av effekter från interaktion mellan krockkuddar och åkande (även barn i bilbarnstol) vid kollision.

• Verka för att frågan om airbagavstängning får en tillfredsställande lösning, så att bilbarnstolar (återigen) kan placeras på passagerarplats fram.

• Underlätta för att data från trafikolyckor kan användas för att ytterligare förbättra bilsäkerheten genom överenskommelser beträffande insamling av olycksdata, analys och rekonstruktion, samt återföring av erfarenheter från verkliga olyckor.

• Föra en nära dialog mellan industri- och myndighetsrepresentanter för att tillsammans uppfylla målet att nå en säkrare trafikmiljö med färre dödade och skadade som resultat.

Kommittén täcker numera hela området som omfattar säkerhet i samband med trafikolyckor, och kommer alltmer in på den aktiva säkerheten, dvs system och åtgärder för att undvika en potentiell olycka.

Verksamheten kan sägas stå på "tre ben":

1) Aktiv påverkan av, för svenskt vidkommande, intressanta/viktiga ärenden inom ISO/TC 22:s undergrupper

• SC10, Impact test procedures

• SC12, Passive safety crash protection systems, där Sverige även håller sekretariaten för barnsäkerhet i bil och trafikskadeanalyser

2) Referens- och diskussionsforum för de gemensamma industri- och myndighetsinsatserna i EEVC, samt relaterade frågor inom ECE och EU

3) Bevakning av forskningsprojekt som anknyter till de ovanstående aktiviteterna.

Sverige håller sekretariatet för ISO-arbetsgruppen som tar fram standard för olycksfallsanalyser (ISO/TC22/SC12/WG7 Traffic Accident Analysis Methodology).

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 18 standarder
ISO 21934-1, Road vehicles - Prospective safety performance assessment of pre-crash technology by virtual simulation - Part 1: State-of-the-art and general method overview
ISO/TS 13499, Vägfordon - Format för utbyte av multimediadata från kollisionsprov
ISO/TS 20459, Road vehicles - Injury risk functions for advanced Pedestrian Legform Impactor (aPLI) -
ISO/TS 20458, Road vehicles - Design and performance specifications for advanced Pedestrian Legform Impactor (aPLI) -
ISO/TS 15830-5, Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 5:
ISO/TR 27957, Road vehicles - Temperature measurement in anthropomorphic test devices - Definition of the temperature sensor locations
ISO/TR 19222, Road vehicles - Injury risk curves for the THOR dummy
ISO 12353-1, Vägfordon - Trafikskadeanalyser - Del 1: Terminologi
ISO/TR 20545, Intelligent transport systems - Vehicle/roadway warning and control systems - Report on standardisation for vehicle automated driving systems (RoVAS)/Beyond driver assistance systems
ISO 21612, Road vehicles - Crosstalk determination for multi-axis load cell
ISO/TS 21476, Road vehicles - Displacement calibration method of IR-TRACC devices
ISO/TR 21002, Road vehicles - Multidimensional measurement and coordinate system definition
ISO 18571, Road vehicles - Objective rating metric for non-ambiguous signals
ISO 12097-2, Vägfordon - Airbagkomponenter - Del 2: Provning av airbagmoduler
ISO 22735, Road vehicles -Test method to evaluate the performance of lane-keeping assistance systems
ISO 22733-1, Road vehicles - Test method to evaluate the performance of autonomous emergency braking systems - Part 1: Car-to-car
ISO 19206-4, Vägfordon - Surrogatmål för utvärdering av aktiva säkerhetsfunktioner hos fordon - Del 4: Krav för cyklistmål
ISO 19206-3, Vägfordon - Surrogatmål för utvärdering av aktiva säkerhetsfunktioner hos fordon - Del 3: Krav för
Visa fler Visa färre
Utgivet 44 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 237/AG 01, Nackskadeprovning
SIS/TK 237/AG 02, Active safety, ISO-sekretariat
Deltagare 9 företag och organisationer
Autoliv Development AB, Vårgårda
Chalmers Tekniska Högskola AB, Göteborg
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Transportstyrelsen, Borlänge
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33/WG 16, Active Safety test equipment
ISO/TC 22/SC 36, Safety and impact testing
ISO/TC 22/SC 36/WG 1, Car collision test procedures
ISO/TC 22/SC 36/WG 3, Instrumentation
ISO/TC 22/SC 36/WG 5, Anthropomorphic test devices
ISO/TC 22/SC 36/WG 6, Performance criteria expressed in biomechanical terms
ISO/TC 22/SC 36/WG 7, Traffic accident analysis methodology
ISO/TC 22/SC 36/WG 7/TF 1, Extrication cards
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Övrigt Fordonsteknik Fordon Allmänt