Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-4:2022

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 4: Användarinstruktioner (ISO 15830-4:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-4:2022

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 4: Användarinstruktioner (ISO 15830-4:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for assembling and disassembling of the WorldSID 50th percentile side impact dummy, a standardized anthropomorphic dummy for near-side-impact tests of road vehicles.

Ämnesområden

Fordon Allmänt (43.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-4:2022

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 4: Användarinstruktioner (ISO 15830-4:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonssäkerhet, SIS/TK 237

Internationell titel: Road vehicles — Design and performance specifications for the WorldSID 50th percentile male side impact dummy — Part 4: User's manual (ISO 15830-4:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80038457

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-10-10

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-ISO 15830-4:2013