Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-4:2013

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 4: Användarinstruktioner (ISO 15830-4:2013, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 15830-4:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-4:2013

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 4: Användarinstruktioner (ISO 15830-4:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 15830-4:2013 specifies requirements for assembling and disassembling of the WorldSID 50th percentile side impact dummy, a standardized anthropomorphic dummy for side impact testing of road vehicles.
It is applicable to impact tests involving
-passenger vehicles of categories M1 and goods vehicles of categories N1,
-impacts to the side of the vehicle structure,
-impact tests involving the use of an anthropometric dummy as a human surrogate for the purpose of evaluating compliance with vehicle safety standards.

Ämnesområden

Fordon Allmänt (43.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-4:2013

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 4: Användarinstruktioner (ISO 15830-4:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 759 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 759 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 814,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonssäkerhet, SIS/TK 237

Internationell titel: Road vehicles - Design and performance specifications for the WorldSID 50th percentile male side impact dummy - Part 4: User's manual (ISO 15830-4:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-90881

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-05-23

Antal sidor: 136

Ersätter: SS-ISO 15830-4:2005

Ersätts av: SS-ISO 15830-4:2022