Standardutveckling · SIS/TK 234

Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar

Att koppla på ett släp på ett lätt eller tungt vägfordon är vanligt i dagens samhälle när transport av tungt och/eller skrymmande gods skall utföras. Det är även vanligt att man använder dragkroken på lätta fordon som ett fäste för diverse utrustning som t.ex. cykelhållare. Man förstår då att standarder kring drag, släp och dragkrok är viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Sedan många år har det arbetats med standarder inom områdena dragkopplingar på tunga och lätta fordon samt standarder för modulfordon där flera släp kopplas på efter varandra. Dessa standarder tas fram med syfte att uppnå ökad säkerhet för människor och fordon. Som ett resultat av detta arbete finns idag ett flertal standarder inom området, t.ex. för hållfasthetsprovning av drag, utbytbarhet, stabilitetsanordningar. Den tekniska utvecklingen kräver också nya standarder, för t.ex. automatiska kopplingsanordningar för tunga fordon där el, data, hydraulic och mekanik kan kopplas ihop utan manuella ingrepp.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 12 standarder
ISO/TR 4114:1979/rev., Vägfordon - Husvagnar och lätta släp med totalvikt ej över 3,5 t - Statisk belastning på dragkula
ISO 12357-3, Vägfordon - Dragkopplingar och dragöglor för stela dragstänger - Del 3: Hållfasthetsprovning för modulfordon
ISO 12385, Road vehicles - Safety devices of trailers up to 1,5 t - Secondary couplings
EN 16662, Vägfordon - Eftermonterade greppanordningar för däck på personbilar och lätta fordon upp till 3,5 ton - Säkerhetskrav och provningsmetod
ISO 17295 , Trailers - Electronic stabilisation systems for trailers up to 3,5 t - Requirements
ISO 19068, Road vehicles - Caravans and light trailers up to 3,5 t - Unified provisions for fatigue testing on coupling devices
ISO 1726-3:2010/Amd 1, Vägfordon - Mekaniska kopplingar mellan dragfordon och påhängsvagnar - Del 3: Fordringar på påhängsvagnens kontaktyta mot vändskiva - Tillägg 1
ISO 18868:2013/Amd 1, Vägfordon - Dragkopplingar för fordonskombinationer - Hållfasthetsprovning - Tillägg 1
ISO 3584, Vägfordon - Dragkopplingar - Utbytbarhet
EN 16662-1, Vägfordon - Eftermonterade greppanordningar för däck på personbilar och lätta fordon upp till 3,5 ton - Del 1: Allmänna säkerhets- och prestandakrav
ISO 11154, Vägfordon - Taklastbärare
ISO 13044-2, Vägfordon - Helt automatiska kopplingssystem 24 V (FACS) för tunga lastfordon och släp - Del 2: 50 mm vändskivekopplingar - Elektriskt och pneumatiskt gränssnitt
Visa fler Visa färre
Utgivet 54 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Mont Blanc Industri AB, Dalsjöfors
Thule Sweden AB, Hillerstorp
Transportstyrelsen, Borlänge
VBG Group Truck Equipment AB, Vänersborg
Volvo Car Corporation, Göteborg
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 40, Specific aspects for light and heavy commercial vehicles, busses and trailers
ISO/TC 22/SC 40/WG 1, Mechanical couplings
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 7, Supplementary grip devices
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer Vill du delta?

Ämnesområden

Fordonsteknik Fordonssystem


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linnea Casselbrant

Linnea Casselbrant
Projektledare

linnea.casselbrant@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Projektassistent

ylva.yassine@sis.se

Relaterat