Standard Svensk standard · SS-ISO 18868:2013/Amd 1:2020

Vägfordon - Dragkopplingar för fordonskombinationer - Hållfasthetsprovning - Tillägg 1: Förtydligande för beräkning av V-värde för kombinationer inklusive en släpvagn med centralaxel (CAT) (ISO 18868:2013/Amd 1:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18868:2013/Amd 1:2020

Vägfordon - Dragkopplingar för fordonskombinationer - Hållfasthetsprovning - Tillägg 1: Förtydligande för beräkning av V-värde för kombinationer inklusive en släpvagn med centralaxel (CAT) (ISO 18868:2013/Amd 1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard defines different multiple-vehicle combinations (vehicle combinations with more than one coupling point) and the formulae to calculate the requirement of performance for the coupling equipment used in those vehicle combinations. Vehicle categories concerned are N2, N3, O3, and O4.

NOTE For these vehicle combinations, the formulae in this International Standard override the formulae in References [6], [7], [8], and [9] that apply to vehicle combinations with one coupling point only. However, the capability of the coupling equipment is still determined through tests as defined in References [6], [7], [8], and [9].

Ämnesområden

Kopplingsanordningar (43.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 18868:2013/Amd 1:2020

Vägfordon - Dragkopplingar för fordonskombinationer - Hållfasthetsprovning - Tillägg 1: Förtydligande för beräkning av V-värde för kombinationer inklusive en släpvagn med centralaxel (CAT) (ISO 18868:2013/Amd 1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 729,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sammankoppling av fordon samt utvändiga anordningar, SIS/TK 234

Internationell titel: Clarification for calculation for V-value for combinations including a centre axel trailer (CAT) (ISO 18868:2013/Amd 1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80020373

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-02-26

Antal sidor: 8

Tillägg till: SS-ISO 18868:2013